MEDIAKORTTI

Julkaisija:
Vantaan Taksi Oy
Vastaava päätoimittaja: Esa Niinivaara

Toimitus:
Osoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Puh: 09 838 6630
toimisto@vantaantaksi.fi

Ilmestyminen ja aineiston jättö:
Lehdestä ilmestyy 12 numeroa vuodessa, joista kesäkuussa ilmestyvä on kaksoisnumero (heinäelokuu). Lehden ilmestymispäivä on joka kuun 20. päivä tai edeltävä arkipäivä ja aineisto lehteen on jätettävä ilmestymiskuukauden viidenteen päivään mennessä tai edeltävään arkipäivään mennessä. Lehden koko on 210 x 297 ja painopinta-ala 210 x 297. Ilmoitushinnat edellyttävät painovalmista PDF-formaattia.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot:
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisessa tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

Ilmoitushinnat 2018 (sis alv.) alkaen 1.2.2018

1 kk hinta
koko sivu300 €
1/2 sivua180 €
1/4 sivua125 €
1/8 sivua70 €
Värilisä50 €/ilmoitus/julkaisukerta
Vuoden sopimuksiin (11 julkaisukertaa) myönnämme ilmoitushinnasta 20 % alennuksen ja puolen vuoden sopimuksiin (6 julkaisukertaa) 15 % alennuksen. Alennusta ei myönnetä värilisästä.

Taitto:
Grano Oy, Helsinki, aineisto ja tiedustelut: taitto.helsinkirano.fi
Painopaikka: Grano Oy; Vantaa